Denizcilikte Güverte Bölümü Elemanları: Görevleri ve Sorumlulukları

Denizcilikte, geminin güverte bölümü en önemli görevleri yerine getiren ekiptir. Güverte bölümü elemanları, geminin güvenliğinden sorumludur ve geminin günlük işleyişinde önemli bir rol oynar. Bu makalede, güverte bölümünde bulunan mesleklerin görevleri ve sorumlulukları hakkında detaylı bilgiler paylaşılacaktır. Güverte bölümü başkanı, ikinci en kıdemli görevli, ilk yardım ve sağlık görevlisi ve teknik eleman olmak üzere dört farklı meslek bu bölümde yer almaktadır. Her bir mesleğin görevleri ve sorumlulukları, bu makalede ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

Güverte Bölümünde Çalışan Meslekler

Güverte bölümü, gemideki en önemli bölümlerden biridir ve birçok farklı mesleği içinde barındırır. Güverte bölümünde çalışan meslekler şunlardır:

 • Güverte Bölümü Başkanı (Chief Mate)
 • Güverte Bölümü Teknik Elemanı (Bosun)
 • 2. Görevli (Second Mate)
 • 3. Görevli (Third Mate)
 • Güverte Bölümü İlk Yardım ve Sağlık Görevlisi (Medical Officer)
 • Kumandanlık İstasyonu Yöneticisi (Navigation Officer)
 • Seaman (Denizci)

Her bir mesleğin görevleri ve sorumlulukları farklıdır. Güverte Bölümü Başkanı geminin yönetiminden sorumlu kıdemli bir görevlidir. Bosun, gemideki tüm iş ekipmanlarının bakımından sorumludur. 2. görevli, navigasyon ve rota planlama gibi önemli görevleri yerine getirmektedir. 3. görevli, gemideki güvenliği kontrol etmektedir. Güverte Bölümü İlk Yardım ve Sağlık Görevlisi ise gemideki tıbbi yardımdan sorumludur. Kumandanlık İstasyonu Yöneticisi, geminin güvende ve doğru şekilde seyahat etmesini sağlar. Seaman ise geminin günlük işlerinden sorumludur.

Güverte Bölümü Başkanı (Chief Mate)

Güverte bölümü başkanı, geminin tüm güverte işleri için en sorumlu kişidir. Yani, güverte bölümünde çalışan her personel ona bağlıdır. Chief mate olarak da bilinir. Görevleri arasında geminin navigasyonunu, rotasını ve güvenli seyretmesini sağlamak; kargo çıkarma, yükleme operasyonlarını ve geminin boyutuna bağlı olarak geminin hidrostatik stabilitesini sağlamak yer alır. Ayrıca, güverte ekibi için görevler belirleyip ekipmanları yönetmek de onun sorumluluğundadır. Chief mate, geminin kaptanına ve yolculara yardım eder ve acil durumlarda acil müdahale ekiplerini yönetir.

Chief mate olarak çalışmak için 2-3 yıl denizaşırı deneyimi, gemi yönetim sistemi, navigasyon, gemi hendek kaplama ve yükleme teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak gerekiyor. Ayrıca, sertifikasyon ve bir dizi mesleki nitelikler almak gerekiyor. Chief mate’in görevi oldukça yoğun ve streslidir, bu nedenle iyi bir üst düzey yönetici ve insan yöneticisi olmak gerekir.

 • Rota planlama ve navigasyon yönetimi
 • Gemi ve yük güvenliği
 • Güverte ekipmanlarının yönetimi
 • Acil durum müdahale ekiplerinin yönetimi

Bu, başkanın yaptığı çok sayıda görevlerden sadece birkaçıdır. Başkan, personelinin verimliliğini artırmak ve geminin güvenli seyir izlemesini sağlamak için çalışma sistemleri ve prosedürleri sağlar.

Güverte Bölümü Ekipmanlarından Sorumlu 2. Görevli (Second Mate)

Güverte bölümü elemanlarının en kıdemlilerinden biri olan 2. görevlinin başlıca görevi, güverte bölümü başkanının verdiği tüm talimatları uygulamak ve güverte ekipmanlarının bakım ve onarımını sağlamaktır. Diğer sorumlulukları arasında, geminin su üstü ekipmanlarının güvenliği, işleyişi ve çağrılması da yer almaktadır. Ayrıca, 2. görevli, gemideki acil durum yönetimi eğitimlerinden de sorumludur, herhangi bir acil durumda geminin yolcularının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

2. görevlinin bir diğer sorumluluğu da navigasyon ve rota planlamasıdır. Bu görevler genellikle geminin seyri sırasında gerçekleştirilir ve gemide navigasyon araçlarının tam ve doğru şekilde çalıştığından emin olmaktır. Rota planlaması da geminin gitmesi gereken yolu belirlemek, hava durumu koşullarını takip etmek ve gemiye rehberlik etmekle ilgilidir.

Bu görev genellikle gemide çok sık tekrarlanır ve bazen bir çift gözleme de ihtiyaç duyulabilir. 2. görevlinin görevlerine bağlı olarak, birçok kez çeşitli ekipmanlarla da ilgilenebilmektedir. Bunlar arasında güç jeneratörleri, rüzgar yönü göstergeleri, radyolar ve haberleşme ekipmanları, jeneratörler, vinçler ve diğer gemiye ait çalışma ekipmanları da yer almaktadır.

2. görevlinin görev ve sorumlulukları oldukça çeşitlidir ve geminin güvenli seyrini sağlamak için önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, bu meslek dalına girmeyi planlayan kişilerin ilave eğitim alması önerilir. Güverte bölümünde görev yapan tüm personelin yerine getirdiği görevlerin tam bir uyum ve işbirliği içinde yürütülmesi hayati önem taşımaktadır.

Acil Durum Yönetimi Eğitimleri

Güverte bölümünde 2. görevli, acil durum yönetimine ilişkin eğitimlerin organizasyonundan sorumludur. İleride oluşabilecek herhangi bir acil durumda, ekipmanların kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak ve gerektiğinde doğru şekilde kullanabilmek hayati önem taşır. Bu nedenle, gemideki tüm mürettebatın acil durum yönetimi konusunda eğitimi 2. görevli tarafından planlanır ve yürütülür.

Eğitimler sırasında, geminin kurtarma operasyonları, yangın kontrolü, acil tahliye prosedürleri, can yeleği, can salı vb. acil durum ekipmanlarıyla ilgili talimatlar ve uygulamalar ayrıntılı olarak incelenir. Acil durum yönetimi eğitimleri, rutin çalışmalara ek olarak, her ay düzenli olarak yapılır. Ayrıca yeni mürettebat üyeleri geldiğinde bu eğitimler onlara da verilir.

Navigasyon ve Rota Planlama

Güverte bölümündeki 2. görevli, geminin rotasını ve seyrüsefer işlemlerini yürüten önemli bir görevde bulunur. Navigasyon işlemleri, rota planlama, geminin hız ve yönünü hesaplamak, hava durumu tahminleri yapmak, ve telsiz ve GPS ekipmanlarını kullanmak bunlar arasındadır. Ayrıca, 2. görevli, geminin en uygun rotasını belirlemek için harita ve seyrüsefer cihazlarının kullanımından da sorumludur. Bu nedenle, 2. görevli, denizde güvenli bir seyir için seyrüsefer becerilerine ve yön bulma yeteneklerine sahip olmalıdır.

Bununla birlikte, navigasyon işlemleri sadece güvenli bir seyir ile sınırlı değildir. Aynı zamanda, gemideki tüm ekiplerin belirtilen rotaya sadık kalmasını sağlamak da 2. görevlinin sorumlulukları arasındadır. Böylece, tüm ekipler birlikte ve uyumlu bir biçimde hareket ederek güvenli bir seyir yapabilirler. Navigasyon ve rota planlama işlemleri, bu nedenle, güverte bölümündeki önemli bir konu olarak öne çıkmaktadır.

Güverte Bölümü İlk Yardım ve Sağlık Görevlisi (Medical Officer)

Güverte bölümünde sağlık hizmetlerinden sorumlu Medical Officer, gemideki tüm personelin sağlık durumundan sorumludur. Görevleri arasında her türlü sağlık sorununa müdahale etmek, ilaçların yönetimi, tıbbi ekipmanların bakımı ve stoklanması yer alır. Bu nedenle, Medical Officer sağlık hizmetlerinde yeterli donanıma sahip olmalıdır. Ayrıca, ilk yardım talimatlarının ve acil durum planlarının hazırlanması görevleri arasındadır. Medical Officer, gemideki sağlık hizmetlerinin standartlarına uygun olarak çalışmalı ve her an hazır olmalıdır. Bu sayede gemideki tüm personelin sağlıklı bir şekilde çalışması sağlanarak, güvenli seyir garantilenir.

Güverte Bölümü Teknik Elemanı (Bosun)

Bosun, geminin güverte bölümünde çalışan en kıdemli teknik elemandır. Güverte bölümündeki tüm işlemlerini ve ekipmanlarını yönetmekle sorumludur. Bosun’un görevleri arasında, güverte bölümünde yapılan genel bakım ve temizlik çalışmalarını denetlemek, geminin dış yüzeyini boyamak, güverte ekipmanlarını, kurtarma ekipmanlarını, zincirleri ve halatları yönetmek, navigasyon ekipmanlarını kontrol etmek ve gemiye yakın tekneleri yönetmektir.

Bosun ayrıca geminin devre dışı bırakılmış ekipmanlarının bakımından da sorumludur. Bosun, geminin temiz kalması, güverte ekipmanlarının ve geminin diğer bölümlerinin bakımı ve onarımı konusunda da liderlik yapar. Bosun, geminin güçlü ve sağlıklı kalması için elinden geleni yapar ve geminin mükemmel bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Bosun ayrıca güverte işçilerinin çalışma saatlerini ve tatillerini de düzenler. Bosun, güverte personelinin gerekli eğitimleri aldığından da emin olur. Bosun ayrıca geminin güverte bölümünde yapılan tüm işlemlerin kaydını tutar. Bosun, gemideki tüm işleri organize eden ve yöneten güverte bölümünde kritik bir rol oynar.

Çalışma Etkinliği Yönetimi

Bosun, gemide çalışan tüm personelin verimli bir şekilde görev yapabilmesi için çalışma etkinliği yönetiminden sorumludur. Bu sorumluluk, gemideki çalışmaları planlamak ve koordine etmek anlamına gelir. Bosun, güverte bölümündeki tüm çalışmaların zamanında yapılmasını ve tüm ekipmanların hazır olmasını sağlamak için iş yüklerini organize etmek için çalışır. Ayrıca, personelin doğru görevlerle atandığından emin olur. Bunun yanı sıra, Bosun, işlerin işleme koyma aşamalarını sıkı bir şekilde takip ederek, çalışmaların zamanında tamamlanmasını ve işlemlerin gemideki ekipmanların zarar görmemesi ile tamamlanmasını sağlayarak, güvenli çalışma koşullarını sağlamakla da görevlidir.

Gemideki İş Ekipmanlarının Bakımı

Gemideki iş ekipmanlarının bakımı, güverte bölümü teknik elemanı olan Bosun’un sorumluluğundadır. Bosun, gemideki tüm donanım, ekipman, araç gereçlerin tamir, bakım ve yenileme işlerinden sorumludur. Günlük olarak ekipmanların kontrollerini yaparak, hasarlı olanları tamir eder veya değiştirir. Ayrıca, gemideki yangın, kurtarma, takım elbiseleri, can yelekleri, deniz canlılarına yönelik tuzak ve ağların düzenli bakım ve temizliğini yapar. Bakım işlemlerinde teknik detayları önemseyen Bosun, zamanında bakım yaparak, geminin güvenliğini sağlamaya çalışır. Bu nedenle, Bosun’un işi gemideki iş ekipmanlarının bakımının yanı sıra, güverte bölümünün genel çalışmalarını koordine etmektir.

Yorum yapın